Đề thi HSG Ngữ Văn 12 tỉnh Đồng Nai 2022-2023

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 12 tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 10/02/2022. Hình thức thi tự luận gồm 2 câu.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 tỉnh Đồng Nai 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *