tỉnh Hải Dương

Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Hải Dương 2022-2023 có đáp án

Đây là bài thứ 23 of 39 trong series Đề thi HSG Địa lý 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12 tỉnh Hải Dương, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 19/10/2022. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu. Đáp án Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Hải Dương năm 2022-2023

Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 8 of 13 trong series Đề thi HSG Hoá học 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9 THCS tỉnh Hải Dương, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án. Ngày thi 20 tháng 1 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án đề thi HSG môn Hoá học 9 tỉnh Hải Dương năm […]

Đề thi HSG Địa lí 10 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 8 trong series Đề thi HSG Địa lý 10

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 180 phút. Có đáp án. Ngày thi 19 tháng 1 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi HSG Địa lí lớp 10 tỉnh Hải Dương năm […]