Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Hòa Bình 2023-2024 có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT môn Địa lý tỉnh Hòa Bình, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 180 phút. Có đáp án.

Ngày thi 09 tháng 12 năm 2023. Môn thi: Địa Lí – Bảng B.

Hình thức thi tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Hòa Bình 2023-2024 có đáp án

Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Hòa Bình 2023-2024 có đáp án

Đáp án Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Hòa Bình năm học 2023-2024

Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Hòa Bình 2023-2024 có đáp án

Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Hòa Bình 2023-2024 có đáp án Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Hòa Bình 2023-2024 có đáp án Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Hòa Bình 2023-2024 có đáp án Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Hòa Bình 2023-2024 có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *