Series: Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi HSG môn Địa lý 9 cấp trường, cấp huyện (quận, thành phố), cấp tỉnh giúp học sinh lớp 9 bồi dưỡng kiến thức ôn thi học sinh giỏi Địa lí 9.

Đề thi HSG Địa lí 9 – Bảng A tỉnh Quảng Ninh 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 75 trong series Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí 9 – Bảng A tỉnh Quảng Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20 tháng 3 năm 2021.Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi chọn HSG môn Địa lí 9 – Bảng A tỉnh Quảng Ninh […]