Đề thi HSG Địa Lý 12 tỉnh Nghệ An 2022-2023

Đây là bài thứ 35 of 39 trong series Đề thi HSG Địa lý 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa Lý lớp 12 tỉnh Nghệ An, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 12/02/2022. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu.

Bảng A

Đề thi HSG Địa Lý 12 tỉnh Nghệ An 2022-2023

Đề thi HSG Địa Lý 12 tỉnh Nghệ An 2022-2023
Series Navigation<< Đề thi HSG Địa Lý 12 tỉnh Đồng Nai 2022-2023Đề thi HSG Địa Lý 12 tỉnh Quảng Ngãi 2022-2023 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *