Đề thi tiếng Anh vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn thành phố Hà Nội, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề).

Ngày thi 10 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi trắc nghiệm gồm 40 câu.

Mã đề 011.

Đề thi tiếng Anh vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2023-2024

Đề thi tiếng Anh vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2023-2024 Đề thi tiếng Anh vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2023-2024 Đề thi tiếng Anh vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *