Đề thi Ngữ Văn vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn thành phố Hà Nội, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề).

Ngày thi 10 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 2 phần.

Đề thi Ngữ Văn vào 10 THPT thành phố Hà Nội 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *