Đề thi HSG Địa Lý 12 tỉnh Đồng Nai 2022-2023

Đây là bài thứ 34 of 39 trong series Đề thi HSG Địa lý 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa Lý lớp 12 tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 10/02/2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Địa Lý 12 tỉnh Đồng Nai 2022-2023

Series Navigation<< Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021Đề thi HSG Địa Lý 12 tỉnh Nghệ An 2022-2023 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *