Series: Đề thi HSG Địa lý 10

Đề thi HSG môn Địa lý 10 cấp trường, cấp huyện (quận, thành phố), cấp tỉnh giúp học sinh lớp 10 bồi dưỡng kiến thức ôn thi học sinh giỏi Địa lí 10.

Đề thi HSG Địa lí 10 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 8 trong series Đề thi HSG Địa lý 10

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 180 phút. Có đáp án. Ngày thi 19 tháng 1 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi HSG Địa lí lớp 10 tỉnh Hải Dương năm […]