Series: Đề thi HSG Địa lý 12

Đề thi HSG môn Địa lý 12 cấp trường, cấp huyện (quận, thành phố), cấp tỉnh giúp học sinh lớp 12 bồi dưỡng kiến thức ôn thi học sinh giỏi Địa lí 12.

Đề thi chọn HSG môn Địa lí 12 – Bảng B tỉnh Nghệ An 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 39 trong series Đề thi HSG Địa lý 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12 – Bảng B tỉnh Nghệ An, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án đề thi chọn HSG Địa lí 12 – Bảng B tỉnh Nghệ An năm 2021-2022