tỉnh Phú Yên

Đề thi HSG Địa lí 9 THCS tỉnh Phú Yên 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 51 of 75 trong series Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí lớp 9 THCS tỉnh Phú Yên, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 30 tháng 3 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu. Đáp án Đề thi HSG Địa lí THCS tỉnh Phú […]