Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Khánh Hòa 2023-2024

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT môn Địa lý tỉnh Khánh Hòa, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 180 phút.

Ngày thi 07 tháng 12 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 4 câu.

Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Khánh Hòa 2023-2024

Đề thi HSG Địa lý THPT tỉnh Khánh Hòa 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *