Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021

Đây là bài thứ 33 of 39 trong series Đề thi HSG Địa lý 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12 tỉnh Bắc Giang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút.

Ngày thi 06 tháng 3 năm 2021. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021

Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021 Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021 Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021 Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021 Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021 Đề thi HSG Địa lí 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021
Series Navigation<< Đề thi HSG Địa lí 12 THPT tỉnh Long An 2022-2023Đề thi HSG Địa Lý 12 tỉnh Đồng Nai 2022-2023 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *