tỉnh Nghệ An

Đề thi HSG Địa lí 12 – Bảng B tỉnh Nghệ An 2022-2023 có đáp án

Đây là bài thứ 30 of 39 trong series Đề thi HSG Địa lý 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12 – Bảng B tỉnh Nghệ An, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu. Đáp án Đề thi HSG Địa lí 12 – Bảng B tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023

Đề thi chọn HSG môn Địa lí 12 – Bảng B tỉnh Nghệ An 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 39 trong series Đề thi HSG Địa lý 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí lớp 12 – Bảng B tỉnh Nghệ An, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án đề thi chọn HSG Địa lí 12 – Bảng B tỉnh Nghệ An năm 2021-2022