Đề thi HSG môn Hóa học 9 huyện Mỹ Đức, Hà Nội 2021-2022

Đây là bài thứ 5 of 13 trong series Đề thi HSG Hoá học 9

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học 9 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG môn Hóa học 9 huyện Mỹ Đức, Hà Nội 2021-2022

Series Navigation<< Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Thanh Chương, Nghệ An 2021-2022Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Đô Lương, Nghệ An 2021-2022 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *