Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 11 of 13 trong series Đề thi HSG Hoá học 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án

Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án

Đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 2021-2022

Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án

Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án
Series Navigation<< Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Đức Trọng, Lâm Đồng 2021-2022Đề HSG Hóa học 9 huyện Duy Tiên, Hà Nam 2021-2022 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *