Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 8 of 13 trong series Đề thi HSG Hoá học 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9 THCS tỉnh Hải Dương, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án.

Ngày thi 20 tháng 1 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án

Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án

Đáp án đề thi HSG môn Hoá học 9 tỉnh Hải Dương năm 2021-2022

Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án

Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 tỉnh Hải Dương 2021-2022 có đáp án
Series Navigation<< Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Văn Lâm, Hưng Yên 2021-2022Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Yên Phong, Bắc Ninh 2021-2022 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *