Đề kiểm tra HK1 Hóa học 8 TH&THCS&THPT Việt Mỹ, TP Hồ Chí Minh 2021-2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Hóa học lớp 8 trường TH&THCS&THPT Việt Mỹ, TP Hồ Chí Minh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề kiểm tra HK1 Hóa học 8 TH&THCS&THPT Việt Mỹ, TP Hồ Chí Minh 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *