huyện Thuận Thành

Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 11 of 13 trong series Đề thi HSG Hoá học 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Có đáp án. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi HSG Hoá học 9 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 2021-2022