Đề thi Ngữ Văn vào 10 THPT tỉnh Nghệ An 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức thi tự luận gồm 3 câu.

Đề thi Ngữ Văn vào 10 THPT tỉnh Nghệ An 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *