Đề thi Địa lý (chuyên) vào 10 THPT thành phố Hải Phòng 2023-2024

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Địa lý (chuyên) thành phố Hải Phòng, năm học 2023-2024. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề).

Ngày thi 09 tháng 6 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi Địa lý (chuyên) vào 10 THPT thành phố Hải Phòng 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *