Đề thi HSG Lịch sử 9 huyện Nghi Lộc 2022-2023

Đây là bài thứ 3 of 3 trong series Đề thi HSG Lịch sử 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử 9 huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 150 phút.

Hình thức thi tự luận gồm 4 câu.

Đề thi HSG Lịch sử 9 huyện Nghi Lộc 2022-2023

Series Navigation<< Đề thi HSG Lịch sử 9 huyện Hớn Quản, Bình Phước 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *