Đề thi HSG Lịch sử 9 huyện Hớn Quản, Bình Phước 2021-2022

Đây là bài thứ 2 of 3 trong series Đề thi HSG Lịch sử 9

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Lịch sử 9 huyện Hớn Quản, Bình Phước 2021-2022

Series Navigation<< Đề thi HSG môn Lịch sử 9 thành phố Huế 2021-2022Đề thi HSG Lịch sử 9 huyện Nghi Lộc 2022-2023 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *