Đề thi HSG Lịch sử 8 huyện Thạch Thành 2022-2023

Đây là bài thứ 3 of 3 trong series Đề thi HSG Lịch sử 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 huyện huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút.

Ngày thi 13 tháng 3 năm 2023. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG Lịch sử 8 huyện Thạch Thành 2022-2023

Series Navigation<< Đề thi HSG Lịch Sử 8 huyện Cam Lâm, Khánh Hòa 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *