thành phố Hải Phòng

Đề thi HSG Địa lý THPT thành phố Hải Phòng 2022-2023 có đáp án

Đây là bài thứ 26 of 39 trong series Đề thi HSG Địa lý 12

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý THPT tỉnh Quảng Ninh, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 180 phút. Ngày thi 08 tháng 12 năm 2022. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu. Đáp án Đề thi HSG Địa lý THPT thành phố Hải Phòng năm học 2022-2023