Đề thi HSG môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án

Đây là bài thứ 8 of 75 trong series Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút.

Ngày thi 26 tháng 12 năm 2021. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án

Đáp án đề thi HSG môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa năm 2021-2022

Đề thi HSG môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án

Đề thi HSG môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án Đề thi HSG môn Địa lý THCS tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án
Series Navigation<< Đề thi HSG môn Địa lí 9 huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 2021-2022Đề thi HSG Địa lí 9 huyện Núi Thành, Quảng Nam 2021-2022 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *