Đề thi HSG Địa lí 9 – Bảng A tỉnh Quảng Ninh 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 75 trong series Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lí 9 – Bảng A tỉnh Quảng Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút.

Ngày thi 20 tháng 3 năm 2021.Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Địa lí 9 - Bảng A tỉnh Quảng Ninh 2020-2021 có đáp án

Đề thi HSG Địa lí 9 - Bảng A tỉnh Quảng Ninh 2020-2021 có đáp án

Đáp án Đề thi chọn HSG môn Địa lí 9 – Bảng A tỉnh Quảng Ninh năm học 2020-2021

Đề thi HSG Địa lí 9 - Bảng A tỉnh Quảng Ninh 2020-2021 có đáp án

Đề thi HSG Địa lí 9 - Bảng A tỉnh Quảng Ninh 2020-2021 có đáp án Đề thi HSG Địa lí 9 - Bảng A tỉnh Quảng Ninh 2020-2021 có đáp án Đề thi HSG Địa lí 9 - Bảng A tỉnh Quảng Ninh 2020-2021 có đáp án
Series Navigation<< Đề thi chọn HSG môn Địa lí 9 – Bảng A tỉnh Nghệ An 2020-2021Đề thi HSG môn Địa lí 9 huyện Yên Thành, Nghệ An 2021-2022 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *