Sách Bồi dưỡng học sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt

Cuốn sách Bồi dưỡng học sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt là tài liệu học tập dành cho học sinh ôn thi vào lớp 6 các trường cấp 2 có thi tuyển.

Tác giả: Trần Thị Hiền Lương (chủ biên), Nguyễn Khánh Hà, Nguyễn Lê Hằng.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam.

Cuốn sách giúp học sinh ôn tập củng cố và nâng cao kiến thức, có các đề ôn luyện được biên soạn chủ yếu theo các dạng đề tuyển sinh vào lớp 6 của các trường THCS chất lượng cao hoặc tuyển vào các lớp chuyên, lớp chọn. Cuối sách có đáp án để học sinh dễ dàng đối chiếu với bài làm của mình.

Đọc Sách Bồi dưỡng học sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt

*Download (Tải về) Sách Bồi dưỡng học sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt file pdf dưới đây.

Updated: 15/10/2021 — 16:47

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *