Sách 16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán là cuốn sách có những kiến thức, nội dung trong các đề thi vào 10 môn Toán ở các tỉnh thành phố.

Tác giả: Bùi Văn Tuyên (chủ biên) – Nguyễn Đức Trường

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam.

Sách 16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Nội dung các chuyên đề ôn thi môn Toán vào lớp 10 gồm có:

Phần 1: Các chuyên đề đại số ôn thi vào 10

– Chuyên đề 1: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức

– Chuyên đề 2: Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

– Chuyên đề 3: Phương trình bậc hai một ẩn

– Chuyên đề 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

– Chuyên đề 5: Hàm số và đồ thị

– Chuyên đề 6: Chứng minh bất đẳng thức

– Chuyên đề 7: Giải bất phương trình

– Chuyên đề 8: Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức

– Chuyên đề 9: Giải toán có nội dung số học

Phần 2: Các chuyên đề hình học ôn thi vào 10

– Chuyên đề 10: Chứng minh các hệ thức hình học

– Chuyên đề 11: Chứng minh tứ giác nội tiếp và nhiều điểm cùng nằm trên đường tròn

– Chuyên đề 12: Chứng minh quan hệ tiếp xúc giữa đường thẳng và đường tròn hoặc hai đường tròn

– Chuyên đề 13: Chứng minh điểm cố định

– Chuyên đề 14: Các bài tập có nội dung tính toán

– Chuyên đề 15: Quỹ tích và dựng hình

*Download (Tải về) Sách 16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *