Các chuyên đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Tài liệu các chuyên đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán dành cho học sinh lớp 5 ôn thi môn Toán vào lớp 6 các trường tổ chức thi tuyển.

Nội dung các chuyên đề gồm có:

– Số và chữ số

– Bốn phép tính với số tự nhiên, phân số và số thập phân

– Dãy số

– Dấu hiệu chia hết

– Các bài toán dùng chữ thay số

– Phân số – tỉ số phần trăm

– Một số dạng toán điển hình: trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số, tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Và các phương pháp giải toán có trong tài liệu này.

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 6

*Download (Tải về) Các chuyên đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán file word dưới đây.

Updated: 28/09/2021 — 09:44

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *