Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9 – Nguyễn Đức Tấn

Sách Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9. Các tác giả Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ.

Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

Sách gồm các bài tập cơ bản, bài tập nâng cao, bài chọn học sinh giỏi toán dành cho các em học sinh lớp 9 rèn luyện nâng cao bồi dưỡng kiến thức môn Toán chuẩn bị cho các kì thi HSG.

Nội dung Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9:

*Download (Tải về) Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9 – Nguyễn Đức Tấn dưới đây.

Updated: 15/10/2021 — 16:23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *