Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9 gồm các chuyên đề hóa học dành cho học sinh lớp 9 ôn thi học sinh giỏi.

Tài liệu gồm 20 chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Hóa học phân làm 2 phần: Hóa học vô cơ (chuyên đề 1 tới chuyên đề 16) và hóa học hữu cơ (chuyên đề 16 tới chuyên đề 20).

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9:

*Download (Tải về) Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9 file word dưới đây.

Updated: 15/10/2021 — 16:41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *