Đề thi HSG Toán 9 huyện Đô Lương vòng 2 năm 2022-2023

Đây là bài thứ 9 of 15 trong series Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện môn Toán 9 huyện Đô Lương vòng 2, tỉnh Nghệ An, năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 120 phút.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 9 huyện Đô Lương vòng 2 năm 2022-2023

Series Navigation<< Đề thi HSG Toán 9 huyện Thanh Chương 2022-2023Đề thi HSG Toán 9 huyện Yên Thành 2022-2023 >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *