Đề kiểm tra HK1 môn tiếng Anh 9 tỉnh Bắc Ninh 2021-2022

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 tỉnh Bắc Ninh, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

Đề kiểm tra HK1 môn tiếng Anh 9 tỉnh Bắc Ninh 2021-2022

Đề kiểm tra HK1 môn tiếng Anh 9 tỉnh Bắc Ninh 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *