Bộ đề ôn thi giữa HK1 môn Toán lớp 4

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 gồm các đề thi thử giúp học sinh lớp 4 chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa HK1 môn Toán 4.

Thời gian làm bài 40 phút.

ĐỀ SỐ 1

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng

A. 6kg5g = ……………………g . Số điền vào chỗ chấm là:
a,  6005                 b, 605                    c, 65

B. 1 phút 5 giây = ……………………….giây . Số điền vào chỗ chấm là:
a, 650                    b, 65                      c, 56

C. Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 8 m . Diện tích hình vuông là:
a, 32m2                  b, 64m2                  c, 16m2

D. Trung bình cộng của 3 số : 45 , 55 , 65 là:
a, 45                      b, 55                       c, 50

Bài 2: Đọc các số sau:

46 307 :………………………………………………………………………………………………..

125 317 : ……………………………………………………………………………………………..

Viết các số sau:

Ba mươi sáu nghìn bốn trăm: …………………………………………………………………

Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: …………………………………..

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

89 999……………….90 000                     89 800 ……………….89 786

Bài 4: Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

6750 , 7650 , 6507 , 7560

……………………………………………………………………………………………………………

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789  +  121 021                             b,  89 743 – 11 599

……………………………………….                   …………………………………..

……………………………………….                   …………………………………..

……………………………………….                   …………………………………..

Bài 2: Bài toán:

Một lớp học có 36 học sinh , trong đó số học sinh nữ nhiều hơn số sinh nam 6 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ , bao nhiêu học sinh nam ?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

ĐỀ SỐ 2

….

*Download (Tải về) Bộ đề ôn thi giữa HK1 môn Toán lớp 4 file word dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *