Bài tập tiếng Anh 7 ôn thi học kì 1 (mới) file word

Bài tập tiếng Anh 7 ôn thi học kì 1 theo chương trình mới theo từng dạng dành cho học sinh khối lớp 7 ôn tập chuẩn bị thi HK1 môn tiếng Anh.

Gồm bài ôn tập: thì hiện tại đơn, thì tương lại đơn, động từ chỉ sự yêu thích, câu mệnh lệnh more/less, câu ghép, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành, so sánh bằng, too/either, a/an & some/any, câu bị động.

*Download (Tải về) Bài tập tiếng Anh 7 ôn thi học kì 1 (mới) file word dưới đây.

Updated: 03/01/2022 — 11:39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *